Upplösning

Upplösning är en ny begravningsform som blir alltmer populär i Sverige. Det är ett alternativ till kremering och innebär att kroppen löses upp i en lösning av vatten och kemikalier. Resterna begravs sedan antingen eller sprids till havs.

Vanligtvis när en individ går bort så behöver man hantera kroppen på något sätt inom en viss tidsram. Detta är bland annat på grund av att kroppen efter den avlidna börjar brytas ner helt naturligt. De som praktiserar upplösning som ett alternativ till kremering kan ha mer initiativ att införliva kroppen i upplösningsprocessen.

Detta på grund av att det bokstavligen transformerar kroppen från sitt ursprungliga tillstånd till något som blir mer påtagligt och enklare att hantera. Efter upplösning behandlads kvarlevorna genom en särskild process som gör det möjligt för de efterlevande att ta till vara på den avlidnes kvarlevor och föra dem med sig till begravningsceremonin.