Sjöbegravning

Sjöbegravning är en borgerlig begravningsakt där du har fria händer att skapa en ceremoni som inte styrs av något regelverk. Ceremonin utformas helt utifrån den avlidnes eller de anhörigas personliga önskemål. Till skillnad från en kyrklig begravning följer en borgerlig begravning inte en specifik ordning.

Med tiden har intresset för olika alternativ till traditionell gravsättning i en minneslund ökat. Framförallt så kan vara en sjöbegravning med gravsättning i en sjö. En stor anledning till att detta har blivit allt mer populärt är på grund av att de flesta människor känner ett lugn när det närmar sig vatten och sjöar.

Vatten är ett livsbringande naturligt element, därav anledningen att många tycker det är fint som sista vilan. Vatten, precis som jord, luft och eld är grundelement som alla är av stor betydelse i begravningsceremonier. Därför ska dessa tas med i beaktning för att ceremonin ska bli så fin och hedrande som möjligt. Självklart är även ett inslag av levande musik något som bidrar till skapa ett vackert minne att bära med sig för att hedra den avlidne.

Detta begravningsalternativ kan genomföras i hela Sverige men beroende på var den som avlidit hade för anknytningar, levnadshistoria, traditioner och övertygelser. Det blir en borgerlig begravningsceremoni där urnan är av sand och kommer upplösas efter en tid i vattnet. Under färden på vägen ut till önskad plats sker vanligtvis avsked från båten och blommor läggs i havet.

Tillstånd för gravsättning i en sjö ansöker man hos Länsstyrelsen och det måste göras i god tid innan själva ceremonin ska äga rum.

Avslutningsvis när ceremoni och gravsättning är klar blir det oftast en minnesstund där deltagare bjuds på mat och dryck. Detta kan ske ombord på båten eller så sker det när man väl kommit i land igen.