Havsbegravning

En havsbegravning liknar en sjöbegravning, men i stället för att placeras i en kista lindas den avlidne in i en sjal och sänks ner i havet. Sjalen löses upp och lämnar bara kvar den avlidnes kvarlevor.

Allt fler har en sista önskan om att få sin aska sänkt eller spridd i havet. Detta är något som kan genomföras med hjälp av en större båt som har bra förutsättningar för göra en fin avskedsceremoni. I vissa fall då det är större sällskap som medverkar vid ceremonin så kan man använda sig utav flera båtar som lägger till i en ring så att alla kan ta del av ceremonin.

Vanligtvis så är det alltid en person som är utsedd till att vägleda och hjälpa till med allt det praktiska i anslutning till askspridningen eller asksänkningen.

Vanligt vis så förekommer det även musik under ceremonin och det går oftast att ordna med även ute till havs, även om det under vissa omständigheter kan vara svårt att ta del av musiken.

Förtäring vid denna typ av ceremonier sker vanligtvis när man är tillbaka i land, men vissa erbjuder även förtäring direkt ombord på båten.

För att aska ska få spridas i havet så måste det ske minst 300 meter från land. Det är länsstyrelsen som ger tillstånd för att sprida aska eller sänka en urna med askan i havet.