Vattenbegravning

Vattenbegravning är ett samlingsnamn på flera olika typer av begravningar som har med vatten att göra. Vanligtvis så går de till på så vis att den avlidne placeras i en speciell kista eller linda som är utformad för att lösas upp i vatten. Kistan eller lindan sänks sedan ner i vattnet där den så småningom kommer att upplösas och endast den avlidnes kvarlevor lämnas kvar.

Sjöbegravning

Sjöbegravning är en borgerlig begravningsform som innebär att den avlidne begravs genom att kistan sänks ner i en sjö.

Läs mer om sjöbegravningar här

Havsbegravning

En havsbegravning liknar en sjöbegravning i stora drag men bortsett från att man använder en kista lindas en avlidne in i en sjal.

Läs mer om havsbegravningar här

Upplösning

Upplösning är en relativt ny begravningsform och är ett alternativ till kremering som innebär att man låter kroppen lösas upp i vatten,

Läs mer om upplösning här