Sociala medier vid dödsfall

Sociala medier vid dödsfall är ett nytt fenomen som ökar i Sverige. Det kan användas på olika sätt; för att hålla vänner och släktingar uppdaterade om vad som händer, för att dela minnen eller som ett alternativ till ett tal.

Sociala medier kan också vara en hjälp i sorgeprocessen genom att ge stöd och tröst till den som sörjer. De kan även användas för att minnas de som gått bort.

När någon dör kan vara svårt att veta vad man ska säga eller göra. I sådana fall kan sociala medier vara ett utmärkt sätt att uttrycka sitt deltagande och dela med sig av sina minnen av personen som har dött.

Många tycker att det är lättare att skriva ner sina tankar än att tala dem högt. Detta gäller särskilt i samband med dödsfall, där människor ofta är sårbara.