Digitala begravningar

Digitala begravningar blir alltmer populära i Sverige. De erbjuder ett unikt sätt att ta farväl av en älskad person och kan anpassas efter individens behov.

En digital begravning är en begravning som genomförs online, med hjälp av videokonferensprogram som Skype eller FaceTime. Gudstjänsten kan genomföras av en präst, rabbin eller annan officiant. Den kan också utföras av en familjemedlem eller vän.

Fördelen med en digital begravning är att vem som helst kan delta, oavsett var man befinner sig. Det möjliggör också en mer personlig gudstjänst, eftersom officianten kan tala direkt till de enskilda sörjande personerna.

En digital begravning kan också spelas in och ses vid ett senare tillfälle. Detta kan vara ett bra sätt att hålla minnet av en älskad person vid liv.