Framtidens begravningar

Varför överger svenskarna de traditionella kyrkliga liturgierna?

Det finns flera skäl till att svenskarna väljer att gå ifrån traditionella kyrkliga begravningar. Ett av de vanligaste skälen är att de känner att det är mer i linje med deras personliga övertygelse. Vissa anser också att det är ett mer miljövänligt alternativ, eftersom det inte behövs någon begravning som tar upp mark.

Allt fler svenskar överger de traditionella formerna av begravningar och övergår till det som kallas för framtidens begravning. Men hur ser framtidens begravning egentligen ut? Det finns idag ett flertal olika former av begravningar som kan genomföras i Sverige.

Vattenbegravning

Vattenbegravningar är en form av begravning som blir allt större i Sverige men de har faktiskt funnits ända sedan människan för första gången började ge sig ut i sina båtar.

Digitala begravningar

En digital begravning innebär att man direktsänder ceremonin digitalt och då går den att se via t.ex. en dator, mobil eller surfplatta.

Begravningar under en pandemi

Begravningar under en pandemin, framförallt Covid 19 har påverkats utifrån de beslut den Svenska regeringen har fattat.

hur begravs vi i framtiden?

Framtidens begravningar

Framtidens begravningar handlar inte bara om miljömässig hållbarhet, utan också om personliga övertygelser.

Sverige är ett land med en stark tradition av miljövänlighet, och detta återspeglas i det sätt som många människor förhåller sig till döden. Vattenbegravningar ses till exempel som ett sätt att återföra kroppen till naturen på ett respektfullt sätt.

Det finns idag flera företag som erbjuder begravningar i mängder av olika former.

Sjöbegravningar

En sjöbegravning är en begravningsceremoni som många i Sverige väljer idag. Den går till på så vis att en mindre grupp bestående av de närmsta beger sig ut på sjön och sprider den bortgångnas aska utöver sjön.

Havsbegravningar

Havsbegravningar blir allt vanligare i Sverige. Det är en borgerlig begravningsceremoni som går ut på att kvarlevor eller ska förs ut på havet och sedan sänks ner alternativt sprids ut över havet.

Upplösning

Upplösning är ett alternativ till kremering där den avlidens kvarlevor läggs i vatten för att lösas upp istället för att eldas upp som under kremering. När kroppen sedan lösts upp i vattnet så sprids resterna ut i havet eller i en sjö.

Sprida aska

För att man ska kunna sprida aska i naturen, havet eller i en sjö krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Själva ansökan till Länsstyrelsen kostar inget och men gör ansökan själv efter att dödsfallet har registrerats. Men innan en ansökan lämnas in är det en bra idé att stämma av med alla anhöriga så att alla är med på vad som sker.

Sociala medier vid dödsfall

Att ta sig an sociala medier vid ett dödsfall kan vara ett stort hinder för många som är väldigt plågsamt. Men för andra så är det ett sätt att bearbeta sorgen och hedra den bortgångna. Vissa använder sociala medier för att hålla vänner och släktingar uppdaterade om vad som händer och minnas den älskade.

Digitala begravningar

Med en digital begravning menar man att begravningsceremonin direktsänds med hjälp av olika tillgängliga tekniska verktyget så som Quickchannel, Facetime, Skype eller Microsoft Teams. Detta innebär att begravningsceremonin går att se digitalt via dator, mobil eller surfplatta och det möjliggör att fler kan ta del av själva ceremonin.

Rekommenderad begravningsbyrå

Fenix Begravningsbyrå Stockholm erbjuder professionell och medmänsklig service för begravningar och minnesplatser i Stockholmsområdet. De har lång erfarenhet och förståelse för att det är en svår upplevelse att förlora en nära anhörig. Deras team är dedikerade till att hjälpa dig genom denna svåra tid. De erbjuder en mängd olika tjänster för att möta dina behov, inklusive begravningsarrangemang, kremeringar och minnestjänster. De erbjuder också sorg bearbetning och stödgrupper för att hjälpa dig under denna svåra tid. De har stort fokus på att hjälpa människor genom varje steg i processen, och de arbetar nära och tillsammans med alla sina kunder för att skapa en passande hyllning till deras älskade. Vi kan varmt rekommendera att ni tar kontakt med dem för att få veta mer om deras tjänster.

Kända citat om döden

Döden och kärleken är det stora människan upplever, det intresserar alla åldrar. Man ska inte skrämma barn till ångest, men de behöver likaväl som en vuxen uppröras av konst.

– Astrid Lindgren

Varje människas liv slutar på samma sätt. Det är bara detaljerna kring hur hon levde och hur hon dog som skiljer henne åt från andra.

Ernest Hemingway

I mig ser du skymningen av en sådan dag, som efter solnedgången vissnar i väst; som så småningom natten tar bort, Dödens andra jag, som förseglar resten. Hos mig ser du glöden av en sådan eld.

William Shakespeare

Vi grumlar livet genom att tänka över döden. Har vi förstått att leva lugnt skall vi också förstå att dö lugnt. Jag anser att döden visserligen är livets slut, men inte dess mål.

Michel de Montaigne

Genom kärleken lever det vi har förlorat.